DEATH VALLEY GIRLS: The Universe

DEATH VALLEY GIRLS The Universe MiniMed styrka och kraft i sin garagerock låter de oss i beskedligt tempo förstå att med gemensamma krafter kan vi alla inte bara förenas utan även vägledas.

DEATH VALLEY GIRLS – The Universe