MINT: M180

2020-07-09 at

MINT M180 MiniMed ett stompigt beat rockar de poppigt på samtidigt som något pyr där under och väntar på att explodera vilket blir en skön och intressant kombo.

MINT – M180