BLOODSHOT BILL: Get Loose Or Get Lost

BLOODSHOT BILL Get Loose Or Get Lost MiniI snabb rörelse hörs denna primitiva rock’n’roll som med skevt visslande och dito sång förtjusar när den letar sig fram från skugglandets bakgårdar.

BLOODSHOT BILL –Movin’ Faster