SHEPPARTON AIRPLANE: Fear

SHEPPARTON AIRPLANE Fear MiniI en uppkäftigt sjungen loj melodi som i långsam takt ihop med både lätt tunga och tuffa inslag bildar ett väldigt skönt skevt sound finner jag ingen fruktan. Bara njutning.

SHEPPARTON AIRPLANE – Fear