KNASH: Sexist

KNASH Sexist MiniPoppig punk med tut-synth och mångsång om vedervärdiga företeelser som inte borde pågå men som tyvärr gör det, varav budskapet de förmedlar blir desto viktigare.

KNASH – Sexist