THE LAVENDER FLU: Barbarian Dust

2020-03-04 at

THE LAVENDER FLU Barbarian Dust MiniStökig men ganska lugn rock som genom dimmiga stärkare får både brus och rent gitarrsprak att låta förträffligt och borde smitta av sig likt den bästa av influensor.

THE LAVENDER FLU – Barbarian Dust