PINS: Hot Slick

2020-02-18 at

PINS Hot Slick MiniMed en kryptisk referens liknande en självmordsbenägen blondin beskrivs soundet perfekt medan hett solande dissas varav man gärna drar sig undan för att lyssna mer.

PINS – Hot Slick