PRISM TATS: Mania

2020-01-21 at

PRISM TATS Mania MiniMed en udda och säregen variant av spacepop som inkluderar universums centrum fångar de mitt intresse och jag kan drömma om att vara någon annan för en stund.

PRISM TATS – Mania