THE SENSITIVES: Life And Death

THE SENSITIVES Life And Death MiniOm livet och dess komplicerade innehåll i en punkrökare man gärna vrålar med i där ord inte är nödvändiga och sen tar vi oss an det vackra i livet innan låten dör. Om den dör.

THE SENSITIVES – Life And Death