THE AH: Factory Girl

THE AH Factory Girl MiniSmåspejsad och lätt utflippad pop med pratsång i viskande form omgiven av en ljudmiljö som knarrar och skaver sig fram och då blir man förälskad. Ja ni vet vad jag menar.

THE AH – Factory Girl