DOLORIFICS: I Live In Shadow

DOLORIFICS I Live In Shadow MiniNär siluetter skådas i motljus och avger härligt ljudliga former genom nyanser i grått dansar okontrollerat liksinnade av vemodig glädje tillsammans då ensamheten delas.

DOLORIFICS – I Live In Shadow