ELECTRIC JAGUAR BABY: Electric Jaguar Baby

ELECTRIC JAGUAR BABY Electric Jaguar Baby MiniMed skönt driv och tuffa riff om eventuellt ryggradslös gärningsman rockar de så att det känns och kanske måste du vara på sin vakt så att nästa singel inte släpps bakom din rygg.

ELECTRIC JAGUAR BABY – Backstabber