TRUE MOON: Sisters In Arms

TRUE MOON Sisters In Arms MiniBeväpnade med toner i lätt svärtade nyanser och grymma röster som ekar långt får de mig att känna en trygg skön känsla och då vet jag att det är allt jag behöver.

TRUE MOON – Sisters In Arms