BONANDER: Annie

2019-10-15 at

BONANDER Annie MiniI en drömvärld av lätt klingande instrument med djup och vemod spelas trollbindande nyanser av skuggors tongivande mörker upp framför sant njutande öron.

BONANDER – Annie