LIFE: A Picture Of Good Health

LIFE A Picture Of Good Health MiniSmåspejsig inledning glider över till skönt indierockande som skulle kunna få både mig och ointresserade upphetsade och kanske förbättra självbilden och måendet på köpet.

LIFE – Excites Me