LIFE: Bum Hour

2019-09-20 at

LIFE Bum Hour MiniTrots att jag bara skulle vilja ligga och sova överväldigas jag av en monoton basgång och en sång om när man inte finner ro i sin ensamhet utan bara vill ut och ”leva”…

LIFE – Bum Hour