THE GHOST WOLVES: Crooked Cop

THE GHOST WOLVES Crooked Cop MiniMördande grym bluesig rock det sprakar om med krokar att fastna för även om man inte är snut och gör man inte det kroknar man nog för det är skurksynd att missa.

THE GHOST WOLVES – Crooked Cop