OJR: Cosmic American Blues

OJR Cosmic American Blues MiniSoft garage-lofi som med hypnotiskt psykedeliska tongångar trollbinder och fastnar man inte för detta bör man bli besviken för den goda nyheten är att man vill fastna.

OJR – Cosmic American Blues