SERATONES: Lie To My Face

SERATONES Lie To My Face MiniNär lögner haglar och tårar blir till flod kan magi skapas då musikerna spelar sitt spel och kompletteras av den ljuvligt soulfulla röst som förmedlar allt med känsla.

SERATONES – Lie To My Face