CONSTANT MONGREL: Experts In Skin

CONSTANT MONGREL Experts In Skin MiniMed skön blandteknik målar de upp en ljudbild som trots olika tekniker lyckas hålla sig så hudnära att vem som helst med bra smak, expert eller inte, kan gilla den.

CONSTANT MONGREL – Experts In Skin