CTMF: You’re The One I Idolise

CTMF You’re The One I Idolise MiniMed patenterat säreget manér och en förkärlek för garagerock som bottnar i gårdagens sound spelar de för morgondagens lyssnare och då är det svårt att inte idolisera dem.

CTMF – You’re The One I Idolise