JAPANESE TELEVISION: Slime

JAPANESE TELEVISION Slime MiniI en röstbefriad värld av monotont surfande spacerock känner jag vibrationerna från de böljande ljudvågorna och börjar genast följa dem djupt in i dess sköna rymd.

JAPANESE TELEVISION – Slime