GIANT SAND: A Hard Man To Get To Know

GIANT SAND A Hard Man To Get To Know MiniMed garagerockattityd rockar de som om de inte visste bättre varav de sedan soft glider runt som om de bara kan singersongwritersofta och då känner jag dem utan och innan.

GIANT SAND – A Hard Man To Get To Know