SHITBABY MAMMALS: Sigourney Weaver

SHITBABY MAMMALS Sigourney Weaver MiniI en garagepopdänga med sprudlande sång om en slags idoldyrkan får de en att på allvar överväga sin besatthet och fundera på hur stark den är, men sen diggar man vidare.

SHITBABY MAMMALS – Sigourney Weaver