AMYL AND THE SNIFFERS: Gacked On Anger

AMYL AND THE SNIFFERS Gacked On Anger MiniMed en slagkraftig refräng och punk för resten får man inspiration och kampvilja att gå med i första bästa uppror med rätt intentioner men digga klart först.

AMYL AND THE SNIFFERS – Gacked On Anger