15/4 2001

2019-04-15 at

15/4 2001 Dog Joey Ramone, (Jeffrey Ross Hyman) sångare i Ramones. Efter en lång kamp mot lymfcancer avled han till slut, endast 49 år gammal. 2003 Hedrade man honom genom att döpa ett kvarter av East 2nd Street i New York, till Joey Ramone Place.

RAMONES – I Remember You