THE GLUTS: E. The Real Punkrocker

THE GLUTS E. The Real Punkrocker MiniVet inte om jag hittar rätt beskrivning här men om jag skriver motorsågsfräsande punkrock kanske jag är tillräckligt nära för att ni ska första att det är på riktigt.

THE GLUTS – E. The Real Punkrocker