WITCHING WAVES: Persistence

WITCHING WAVES Persistence MiniOm det är ett problem att tappa post innan punk spelas kan ett udda sound och skönt skevt gitarrspel vara lösningen vilket givetvis diggas lika mycket när det uppdagas.

WITCHING WAVES – Disintegration