AMYL AND THE SNIFFERS: Monsoon Rock

AMYL AND THE SNIFFERS Monsoon Rock MiniMed råskön outtröttlig punkenergi som lär räcka hela året, men troligtvis längre, anfaller och slår de åt alla håll utan att vända kappan, vilket känns helt rätt i dagens snålblåst.

AMYL AND THE SNIFFERS – Monsoon Rock