AND WE SHOULD DIE OF THAT ROAR: All We Are

2018-12-19 at

AND WE SHOULD DIE OF THAT ROAR All We Are MiniMed själfullt djup i rösten och en becksvart poetisk ådra med långsamt flytande text hör jag tystnaden kompa gitarren effektfullt för alla smakfulla örons skull.

AND WE SHOULD DIE OF THAT ROAR – All We Are