HAYLEY AND THE CRUSHERS: Cool/Lame

HAYLEY AND THE CRUSHERS Cool Lame MiniNär dåliga flickor rockar loss med lagom ettrigt piano släpper alla som vill ha kul loss och lämnar ensamheten hemma för en stund med god musik bland de goda.

HAYLEY AND THE CRUSHERS – Bad Girls