SINGAPORE SLING: Nothing Matters But R’n’R

SINGAPORE SLING Nothing Matters But R’n’R MiniLikt en slowmotion-monoton upprepning följer de en snirklig stig genom en psykedelisk svarv som gör sköna ljudvågor för att behaga mig, och då spelar inget annat någon roll.

SINGAPORE SLING – Nothing Matters But R’n’R