THE BLINDERS: Colombia

THE BLINDERS Colombia MiniOrientaliskt rockbeat i bästa hatsången att helt hänföras av, överge sig åt och bara dansa in i rockens känslomässigt dränerade finrum där tempot skiftar mellan mittlägena.

THE BLINDERS – Hate Song