THE HOLY ROLLER: Exorcist

THE HOLY ROLLER Exorcist MiniMed trummor och förvrängd sång i pratvariant trummas det på i en lagom mystisk hymn med allsångspotential som mer går åt bam än bom.

THE HOLY ROLLER – Bom Goes The Gun Bam Goes My Cross