MODERATE REBELS: Faith & Science

MODERATE REBELS Faith & Science MiniMed monotont manglande i halvtempo står de när andra faller på en skör gräns mellan tro och vetenskap och tror du mig inte kan du ju alltid ta en paus och forska i ämnet.

MODERATE REBELS – Faith & Science