THE DAHMERS: Demon Night

THE DAHMERS Demon Night MiniMed sedvanligt skräckmanér låter de lyssnaren rysa med kudden framför ögonen för mot öronen lär de inte vilja ha den då det skulle förminska upplevelsen radikalt..

THE DAHMERS – Demon Night