KARIN PARK: Blue Roses

KARIN PARK Blue Roses MiniTrots viss kyla och ett påträngande mörker får jag en varm och innerlig känsla av den härliga rösten som på något sätt trollbinder och får mig att vilja följa i samma spår.

KARIN PARK – Blue Roses