THE SHIFTERS: Have A Cunning Plan

THE SHIFTERS Have A Cunning Plan MiniMed punkig attityd och förhållningssätt till musiken gör de avig pop som med en listig plan kan charma vem som helst med bra smak och sinne för livskvalitet.

THE SHIFTERS – Work/Life, Gym Etc