THE HAWKINS: The Astronomical Fool

THE HAWKINS The Astronomical Fool MiniBluesbottnad rock om brunskjortade drägg och efter en snabb lågmäld första vers brakar det loss rejält och då vrider man upp volymen för tystnad är inget alternativ.

THE HAWKINS – The Astronomical Fool