ROTTEN MIND: Fading Into Oblivion

ROTTEN MIND Fading Into Oblivion MiniTungsinta toner bakom stängda dörrar väcker ett intresse som kanske fallit i glömska och när postpunkörat fått vittring, funnit och fastnat glöms det inte i första taget.

ROTTEN MIND – Fading Into Oblivion