MODERATE REBELS: I Love Today

MODERATE REBELS I Love Today MiniMed taktfasta röster i en tangentattack som handlar om att ta vara på tiden som är utan att oroa sig för sådant som aldrig händer varav allsång kan uppstå.

MODERATE REBELS – I Love Today