BAD LICKS: Lies

BAD LICKS Lies MiniSom en annan 70-talshit tuggar pianot intensivt på bredvid hamrande trummor och gitarr som passar sångarens röst, dess sköna attityd och radiotext.

BAD LICKS – Radio