THE MYRRORS: The Blood That Runs The Border

THE MYRRORS The Blood That Runs The Border MiniMed sakral känsla och monotont lugn svärta tar de sig igenom min personliga sköld via mina förtjusta öron som skapar ett tankfullt leende mellan sig.

THE MYRRORS – The Blood That Runs The Border