THE SCANERS: The Scaners

2018-06-12 at

The Scaners Scaners MiniKnastrig punk med elektroniska inslag som passar fint in i sammanhanget då det är dags för ett snack med chefen när man bara vill höra musiken.

THE SCANERS – We Want To talk To Your Leader