TERRA: Levande

TERRA Levande MiniGrym rock som skaver skönt likt dåtidsläppar när nutida iakttagelser om ändrade beteendemönster ifrågasätts besjungs lever jag dansande.

TERRA – Levande