SVARTSKALLEN: Blattepunk

SVARTSKALLEN Blattepunk MiniRak alternativindie med poppig punkrefräng som fastnar likt Karlssons klister i svart ärlighet om självupplevd ensamhet och blatten i dig. Och mig.

SVARTSKALLEN – Blattepunk