I.B. SUNDSTRÖM: I Den Skinande Gyttjan

I.B. SUNDSTRÖM I Den Skinande Gyttjan MiniMed skört sjungen sång balanseras texten på gränsen mellan obehaglig och vacker medan musiken spelas intimt och rofyllt i säregen kostym.

I.B. SUNDSTRÖM – Förklädnad