ELEPHANT: Elephant

ELEPHANT Elephant MiniSom två stora öron i motljus hörs musiken bäst genom dimmiga synvillors kluvenhet då den inträtt via postpunktoner och gomspel.

ELEPHANT – Cleft Palate