25/12 1978

2017-12-25 at

25/12 1978 Livedebuterade John Lydons (f.d. Johnny Rotten från Sex Pistols) nya grupp, Public Image Ltd. när de spelade på The Rainbow Theatre i London.

PUBLIC IMAGE  LTD – Public Image