VELVET VOLUME: Look Look Look!

VELVET VOLUME Look Look Look! MiniUtan att låta allt för svartsynt kan mörkret ändå tilltala och då kan det omnämnas att om man öronsynar låten är den rätt söt och inte så svart.

VELVET VOLUME – Pretty In Black